ADVIES: OP WEG NAAR EEN KRACHTIGE(R) SAMENLEVING

geplaatst in: Nieuws | 0
  • Wat is een krachtige samenleving? 
  • Welke rol spelen burgerinitiatieven daarin? 
  • Wat hebben initiatiefnemers van anderen nodig om de kracht van de samenleving tot volle wasdom te laten komen? 

Aan de hand van deze vragen ging de Stadmakerij het gesprek aan met vooral burgerinitiatieven, maar ook enkele organisaties en instellingen in de provincie Flevoland. Doel daarvan is om tot adviezen, tips en aanbevelingen te komen voor overheden, organisaties, instellingen en anderen die zich daardoor aangesproken voelen. Ook de provincie Flevoland werkt – onder meer via de provinciale Omgevingsvisie en het Coalitieakkoord 2019 – 2023 – nadrukkelijk aan dit thema. De Stadmakerij brengt daarom dit advies uit aan alle mensen, organisaties, instellingen en bedrijven die zich in Flevoland inzetten voor een krachtige(r) samenleving en in het bijzonder de provincie. 

Dit advies is geschreven vanuit de kant van initiatiefnemers in de krachtige samenleving (vrijwilligers, burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, (sociaal) ondernemers, etc.) en niet vanuit de kant van de gebruikers/doelgroepen die zij bedienen. We focussen dus op de producenten van de krachtige samenleving en minder op de consumenten van de krachtige samenleving.

Via deze link is het hele advies te lezen. We gaan daarover graag met u in gesprek. Neem daartoe contact op via info@stadmakerij.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *