Gesprekken over hoog en schoon water

geplaatst in: Nieuws | 0

Een kleine, maar zeer betrokken groep mensen was maandagavond 3 juli naar de prachtige locatie van de Almeerse Reddings Brigade gekomen voor onze Waterschap Zuiderzeeland bijeenkomst “Hoe hoog komt bij u het water”. Er viel veel te leren, niet in het minst dankzij “topadviseur” Harold van Waveren van Rijkswaterstaat. Kent u bijvoorbeeld de website http://www.overstroomik.nl/ ? Daarop is te zien hoe hoog het water in uw huis/buurt komt bij dijkdoorbraken e.d. En ooit geweten dat de Zuiderzeewet (waarop de inpoldering van Flevoland is gebaseerd) grote verwantschap kent met de recente Deltawet?  Vooral omdat beiden de boel niet tot in detail dichtregelen, maar de principes vastleggen? Dat werd duidelijk dankzij de bijdrage van conservator André Geurts van Batavialand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een week later, maandagavond 10 juli, zaten we in het Natuurpark Lelystad voor onze bijeenkomst “Schoon water, tot (w)elke prijs”. Marc de Rooy van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stond stil bij hoe we de 140 ton medicijnresten die in ons water terecht komen kunnen verminderen en zuiveren. Iedereen in de keten, van farmaceut tot medicijngebruiker, kan een eigen steentje bijdragen. Gooi in ieder geval geen medicijnen in de gootsteen of wc-pot, maar lever ze weer in bij de apotheek. “En kijk eens goed in het water, en zie hoe veel leven daar in zit” raadde hij de aanwezigen aan om zich beter bewust te zijn van het belang van een goede waterkwaliteit. André Geurts, conservator bij Batavialand had een oud stripboekje meegenomen. Veel aanwezigen herkenden het nog. Toegankelijke informatie helpt dus. En verder ging het over de Rioolqwaterzuiveringsinstallaties als “poortwachter”, die na zouden kunnen gaan waar lastig te bestrijden vervuiling vandaan komt, zodat de vervuiler aangesproken kan worden. En over de klassieke beelden van Cornelis Jetses “uit je klomp water drinken uit de sloot” als mooie ambitie voor de toekomst. Onhaalbaar? In 1986 werd de zalm terug in de Rijn een illusie genoemd. Nu gaat de strijd tussen Nederland en Duitsland er om hoe veel er gevangen mag worden …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Heemraden Jan Nieuwenhuis en Lida Schelwald lieten zich door de twee goede gesprekken en de inleiders inspireren voor het beleid van het waterschap in de komende jaren.

Ook op de website van het Waterschap Zuiderzeeland is een impressie van deze avonden te vinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *