Groene Rafelrand of Onze Stadstuin? Een impressie.

geplaatst in: Nieuws | 0

Het was een warme zondagmiddag, de 27e mei. Maar het verhinderde een boeiende groep mensen niet naar wijngaard El Placer te komen voor “Groene Rafelrand of Onze Stadstuin”. Het thema was de relatie tussen stad en directe omgeving. En de belangrijkste conclusie? Initiatiefnemers en andere betrokkenen moeten veel meer verbinding met elkaar zoeken.

Lelystad lijkt wel een eiland in een groene zee. De stad functioneert op zichzelf staand en lijkt vaak weinig van doen te hebben met z’n omgeving. Maar juist de overgang tussen beiden herbergt een veelheid aan boeiende groene cultuur- en natuurobjecten, voorzieningen en voedselproducerende bedrijvigheid. Hoe komt het dat we als stadbewoners daar zo weinig van weten? Waarom halen we er niet massaal ons eten en drinken? Als we er al komen dan is dat vaak omdat dat ene bedrijfje ons zo lief is geworden. We hebben dan geen idee wat er verder in de buurt voor boeiende initiatieven zijn.

Vijf tentoonstellingspanelen, vorig jaar gemaakt door Hans Postema, geven een goed beeld van de variatie van het buitengebied. Gert Kolstee is bij nog al wat initiatieven betrokken. Boer zoekt burger, bijvoorbeeld, een op informatieverschaffing gericht initiatief ter gelegenheid van 50 jaar Lelystad. Hij adviseert De Lelystadse Boer en hij is betrokken bij het aantrekkelijk maken van (fiet-)routes door de stadsrand. Huib Poleij vertelde over zijn ervaringen om mensen met afstand tot,de arbeidsmarkt bij zijn werk als groenenteler te betrekken. Het kost veel tijd en energie, maar levert ook mooie dingen op. En wil je jongeren interesseren? Biedt ze een ritje op de tractor aan! Louis van der Walle is een van de oprichters van de Flevolandse afdeling van Velt, een in België grote en in Nederkand groeiende samenwerking tussen biologische bedrijven. Zijn college Franka Steekelenburg is actief in een “Community Supported Agriculture” – initiatief, pluktuin Landinzicht in Hilversum. Dat is een opkomende vorm van coöperatief werken die de betrokkenheid en het gevoel van eigenaarschap van klanten en beheerders van de tuin vergroot. Aan de hand van deze initiatieven gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Moeten de voedselproducenten (zoals bijvoorbeeld de Lelystadse Boer doet) de stad in? Of moeten de stadbewoners vaker de stad uit? En hoe maken we dat leuk voor elkaar? Wat is daarvoor nodig? Een fietsroute? Bebording? Een (al dan niet digitale) kaart?

Die routes, met aantrekkelijke plekken als doel of als tussenstop, lijken een mooi middel om stedeling en de initiatieven in de directe omgeving beter met elkaar in contact te brengen. Maar dat vraagt wel samenwerking en verbinding tussen de betrokkenen. De Stadmakerij werd gevraagd te helpen die verbinding tot stand te brengen. Wie daar aan mee wil doen kan zich melden via info@stadmakerij.nl .

vlnr: Huib Poleij, Gert Kolstee, wordcloud van de middag, Louis van der Walle, Franka Stekelenburg (foto’s: Stadmakerij)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *