Meet-up Dronten: bericht uit de groentetuin van Noord-West Europa

geplaatst in: Nieuws | 0
klein2016-05-30 20.52.11
foto’s: Stadmakerij

“Er moeten heel veel monden gevoed worden. We zijn met een aantal producten al hofleverancier in Noord-West Europa. In vraaggerichte verbouw van groenten zit meer economisch perspectief dan in bulkproductie. En waarom zou je voortdurend heen en weer slepen met producten om ze te verwerken, zoals nu gebeurt? Doe dat gewoon hier. Als dat ook nog goed logistiek ondersteund wordt biedt het enorma kansen voor deze regio”. Ernest van den Boezem (lector Vitale Landbouw bij CAH Vilentum) is niet te beroerd om zich stevig uit te spreken.

Zijn begrip “regio” is wat omvangrijker dan dat van zijn collega-tafelgast Friso de Vor. Die deed onder meer onderzoek in de regio Zwolle en naar de effecten van de Hanzelijn. Die blijkt, hoewel het nog te vroeg is voor definitieve conclusies, van belang voor met name woon-werkverkeer en scholieren. Er wordt wat afgependeld tussen Zwolle en Dronten. En dat is volgens De Vor helemaal niet erg. Je werkt niet je leven lang meer bij dezelfde baas, dus je verhuist niet meer achter je werk aan. Belangrijker is volgens hem dat Dronten zich profileert als een aantrekkelijke en betaalbare woonplek.

Smart cities en slimme landbouw

De trek naar de stad is van alle tijden. Het platteland leidt daar onder en krijgt ook nog eens te weinig aandacht van de regering. Het slim inzetten van technologie kon wel eens maatgevend worden voor de vraag in hoeverre het platteland bewoonbaar blijft. In de zorg voor een goede infrastructuur kan de provincie een grote rol spelen. We hebben in Flevoland het voordeel dat stad en land zo dichtbij elkaar zijn. Het platteland voedt, verzorgt recreatie, biedt natuur en is woonomgeving voor de stad. Het biedt daarmee veel werkgelegenheid. Niet in het minst omdat er (met name in biologische landbouw) veel handwerk is. Het is van belang het platteland aantrekkelijk te houden en weer te maken om je bedrijf te vestigen. Deregulering en flexibeler bestemmen worden in dat verband genoemd.

Werkgelegenheid en life long learning

klein2016-05-30 21.15.05De ontwikkelingen gaan snel. “We leiden leerlingen al lang niet meer op voor alleen hun eerste baan”, beweren de beide docenten. Continue nascholing, maatwerk in relatie tot het bedrijfsleven, en je richten op de 21e eeuwse vaardigheden, kortom life long learning helpt mensen hun weg op de flexibele arbeidsmarkt te vinden. Evenals in andere gemeenten komt ook hier de arbeidsmoraal ter sprake. “Ik heb het liefst iemand van de Veluwerand”, meldt iemand. “Die zijn nog in een klassiek Christelijke traditie opgevoed, en werken hard, hoewel het ook daar wel minder wordt ….”

Nieuwe banen verwacht men vooral in de circulaire economie. De overheid zou innovatie daarin moeten stimuleren en er gericht (sociaal) geld in moeten zetten. Als zij dan de goede voorwaarden stelt aan bijdragen kan dat ook leiden tot meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij burgers.

Landschap en identiteit

klein2016-05-30 20.51.25
Ernest van den Boezem en Friso de Vor

“De ruimte, die luchten: het is telkens weer een verademing als ik Flevoland binnen kom rijden” zegt ze met een brede glimlach op haar gezicht. Misschien heeft het er niets mee te maken, maar Flevolanders hebben een relatief open karakter. En ze zijn ondernemend. In de steden misschien iets minder. “Koester jullie verleden. Blijf de pioniersgeest omarmen,”adviseert Utrechter Friso de Vor. Tegelijkertijd kijkt Ernest van den Boezem lichtelijk geërgerd naar een foto met veel windmolens: “voltooid verleden tijd. Wind staat niet meer in de top van de duurzame energie”. “Dat kan zo zijn”, reageert een ander, “maar het is wel een fase in onze ontwikkeling, waar we best trots op mogen zijn.” Weer een ander ziet de duurzame toekomst vooral in zonne-energie: “Ik zie in Dronten nog veel te veel onbedekte daken. Zet daar nu op in.”

Incorporeer de wereld van jongeren

Het gesprek komt op het begrip pionier: “Pionieren is samen bouwen aan de samenleving, stad en land met elkaar verknopen. Dat de nieuwe sociale pionier moge opstaan. Geef ruimte aan jongere pioniers,” is een hartenkreet. Zij kunnen ons helpen bij nieuwe manieren van denken. Ze zijn minder plaatsvast, hechten minder aan bezit en meer aan gebruik, denken veel minder in hokjes, staan veel losser ten opzichte van (de gevestigde) structuren. Daardoor ontstaat nieuwe ruimte om in te spelen op de ontwikkelingen. En om met echte creatieve nieuwe gedachten te komen. Misschien wel om dat vele water van Flevoland ook economisch beter te benutten. Niet alleen via recreatie, maar ook om waterlandbouw te bedrijven, wieren te telen e.d. Of om nieuwe manieren te vinden voor beheer van onze snel groeiende en daardoor niet altijd even toegankelijke natuurgebieden. Of ….

atelierflevoperspDe hurkende man kijkt over het water. Achter zich het werk van Cornelis Lely. Hij zit daar op z’n gemak. En denkt na over de toekomst. Misschien wel die van Flevoland …..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *