Overheid en innovatie: het gaat om een goede rolverdeling.

geplaatst in: Nieuws | 0

2016-01-27 20.28.45“Echte grote innovaties ontstaan bij de overheid.” Econome Mariana Mazzucato komt tot die slotsom in haar boek “De ondernemende staat”. Zij doet daarin verslag van intensieve analyses van bedrijven als Apple en Google en haar zoektocht naar de herkomst van de fundamentele technologieën die dergelijke bedrijven gebruiken bij hun productontwikkeling. Tijdens de VPRO Tegenlicht meet-up van de Stadmakerij op 27 januari wordt vooral stil gestaan bij de vraag in hoeverre dit ook op lokaal Lelystads niveau van toepassing is. De belangrijkste conclusie: gemeente en bedrijfsleven moeten op een andere, opener, manier met elkaar in gesprek over de rolverdeling bij innovatieve ontwikkelingen.

Ondernemers verbazen zich er over dat de gemeente, met name bij sociale innovaties rond de participatiewet, de neiging heeft ook zelf de uitvoering ter hand te nemen. Zij pleiten voor een benadering waarin de gemeente kaders schept, de gewenste richting van de innovatie aangeeft en vervolgens de uitvoering (veel meer) bij het bedrijfsleven neer legt. Moderator Dick Waterhout toont aan de hand van een recente (commerciële) bijlage bij het Parool een aantal concrete voorbeelden van technieken die inmiddels beschikbaar zijn en die in een goed samenspel veel beter benut kunnen worden in diensten en producten. Gelet op het grote aantal mensen dat buiten het arbeidsproces staat pleiten aanwezigen daarnaast voor een creatievere uitwerking van aanbestedingstrajecten. Die zouden er meer op gericht moeten worden dat lokale ondernemers meer kansen krijgen en daarmee banen kunnen scheppen.

Deelnemers aan de burgerparticipatiegroep rond de gemeentebegroting vertellen dat zij inmiddels enkele jaren bezig zijn in overleg met de wethouder beter zicht te krijgen op de (complexe) begroting en die transparanter te maken voor de burgers. Dat levert een goed inzicht in de bestuurlijke keuzes die gemaakt worden. Het kan ook helpen bij het gesprek over de richting van de overheidsinzet op innovaties.

Aanwezigen bepleiten in het verlengde van de bevindingen van Mazzucato dat de gemeente ook de durf zou moeten hebben om geld te steken in veelbelovende maar onzekere innovatietrajecten. Accepteer dan ook dat onzeker is of er revenuen uit voortkomen. Daarbij wordt meteen ook de kanttekening gemaakt dat de huidige (niet alleen Lelystadse) op controle en beheersing gerichte cultuur dit sterk bemoeilijkt.

Kansen zijn er, is de overtuiging van de aanwezigen. Ook al verkeert Lelystad op diverse terreinen (bv. werkgelegenheid, stadshart) in een lastige periode. Deze avond leverde in ieder geval een aantal ingrediënten voor een verbindend gesprek daarover.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *