Doelstelling

De stichting Stadmakerij heeft ten doel een vrijplaats te zijn in Lelystad als stad in verandering en zijn Flevolandse omgeving. De Stadmakerij brengt actuele en vernieuwende maatschappelijke thema’s en initiatieven voor het voetlicht doordat burgers, bedrijven, instituties en overheden elkaar ontmoeten, kennis delen en elkaars creativiteit stimuleren en het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Meer informatie

  • De essentie van de Stadmakerij in een oogopslag: ons manifest.
  • Het beleidsplan van Stadmakerij vindt u hier.
  • Benieuwd naar ons jaarbericht over 2020 en de jaarrekening 2020?
  • Vrijwillige bijdragen vormen een belangrijke bron van inkomsten om het werk van de Stadmakerij (blijvend) te kunnen bekostigen. Donateurs worden (via de mail) op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stadmakerij. We nodigen hen in ieder geval een maal per jaar uit om in een aparte bijeenkomst met ons te spreken over thema’s en programma voor de komende tijd. We zijn graag bereid hun programma-ideeën met hen samen in te vullen. En omdat donateurs van nature Stadmakers zijn krijgen ze de eerst volgende keer dat we elkaar treffen natuurlijk de fel begeerde Stadmakerij-button. De belastingdienst merkt ons aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.
  • Het bestuur van Stadmakerij bestaat uit Maaike Bruggeman (voorzitter), Wilma van Harten (secretaris) en Elias Tieleman (penningmeester).
  • Ons beloningsbeleid is eenvoudig: de stichting heeft geen eigen personeel in dienst, maar huurt zo nodig capaciteit in. Verder wordt waar mogelijk gewerkt met vrijwilligersvergoedingen.
  • Fiscaal (RSIN) nummer: 855643389. KvK inschrijving: 64382427. Bankrekeningnummer: NL71 TRIO 0391 0439 78, t.n.v. Stichting Stadmakerij Lelystad.
  • De flyer van Stadmakerij vindt u hier.
  • En natuurlijk hebben we een privacyverklaring ingevolge de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).