Tegenlicht meet ups. Het VPRO – programma Tegenlicht wordt tussen september en april zondagsavonds op tv (NPO2) uitgezonden. De VPRO faciliteert meet-ups op verschillende plaatsen in het land. Landelijk in pakhuis De Zwijger (Amsterdam). Vanaf het nieuwe seizoen ook in Lelystad, via de Stadmakerij. De afspraken met de VPRO-redactie daartoe zijn gemaakt.

De VPRO stelt de uitzending en interessante fragmenten beschikbaar. Soms is het mogelijk makers erbij uit te nodigen. Ook vanuit de redactie in Hilversum komt desgewenst ondersteuning. De thema’s worden per half jaar vastgelegd. In de tweede helft van 2015 komen in ieder geval zaken aan de orde als Europa, TTIP, Duurzaamheid en de Innovatieve kracht van de overheid. De Lelystadse Stadmakerij zal daar uit die thema’s kiezen die zich laten vertalen naar Lelystad. Bij de meet-ups worden dan ook altijd (naast eventuele landelijke gasten) lokale bij het thema betrokkenen uitgenodigd om hun visie / opvattingen te geven en daarover in gesprek te gaan.

Klik hier voor de bijeenkomsten van dit programma.

serie-generatieproeverij

Generatieproeverij. In Beverwijk is o.a. Jakob Stolk door heel het land verhalen aan het verzamelen van jongeren/ jong- volwassenen om van hen te horen hoe een oudere (/ouderen in het algemeen) voor hen van waarde is (/zijn), deze verhalen worden verzameld door middel van een generatieproeverij.

Deze generatieproeverij levert gedachten, ideeën en verhalen op, die we meenemen naar ouderen, met die verhalen willen we hen verleiden van betekenis/ waarde te zijn voor de jonge generatie. Dit kan door senioren ‘levenservaring/-visie/-kunstlessen’ te laten geven aan de jonge generatie in een seniorenacademie. Zie bijvoorbeeld http://www.grotekerkbeverwijk.nl/2015/06/22/senioren-academie/.

Klik hier voor de bijeenkomsten van dit programma.

serie-actuele-ontmoetingen

Actuele ontmoetingen. Deels betreft dit een reageren op, of met elkaar van gedachten wisselen over een landelijk sterk in het nieuws zijnd thema. Al dan niet begeleid door lokale / landelijke deskundigen of betrokkenen. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten over lokaal sterk spelende zaken.

Klik hier voor de bijeenkomsten van dit programma. Deze worden vaak pas kort vantevoren aangekondigd.

serie-lelystad-academie

Lelystad academie. Politici, wetenschappers, verregaand doorontwikkelde specialisten, onderzoekers. Het zijn zo maar wat voorbeelden van bewoners van deze stad. Hun werk brengt hen over de hele wereld. Ze zijn veelal met veel grotere vraagstukken bezig dan die van Lelystad. Ze hebben weinig tijd. Reden genoeg waarom ze vaak niet gevraagd worden hun kennis hier ter plekke te delen, en waar mogelijk toe te passen op hun eigen woonplaats. Met dit programma maken we daar een einde aan.

Klik hier voor de bijeenkomsten van dit programma.

serie Op uw gezondheid

Programma Op uw gezondheid. Een programma waarin ons eten en drinken centraal staat. We liggen midden in de “groentetuin van Europa”. Waar komt ons voedsel vandaan? Wat gebeurt ere voor het op ons bord ligt? Hoe verhouden agrarisch gebied, natuur en landschap en stad zich tot elkaar? Hoe verduurzamen boeren, burgers en buitenlui?

Klik hier voor de bijeenkomsten van dit programma.

 

serie-derden

Te gast in de Stadmakerij. Bijeenkomsten die worden georganiseerd door niet deel van de Stadmakerij uit makende organisaties, waarbij vanuit de Stadmakerij gefaciliteerd wordt en, waar door de externe organisatoren gewenst, ook inhoudelijk bijgedragen kan worden.

Klik hier voor de bijeenkomsten van dit programma.

serie-stadsambassade

Programma Stadsambassade. Lelystad is aangesloten bij het landelijk netwerk van Stadsambassades (zie website www.stedenintransitie.nl). De Lelystadse kerngroep die daarmee mee bezig is schakelt de Stadmakerij in om het netwerken en organiseren van bijeenkomsten te faciliteren. De Stadmakerij maakt natuurlijk zelf ook deel uit van het netwerk. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor dit programma ligt bij de Stadsambassade. Daar is afgesproken dat het eerste thema dat aandacht krijgt eerlijke voeding is.

Klik hier voor activiteiten van de Stadsambassade.

serie-gemaaktgeleefd

Van gemaakte naar geleefde stad. De geschiedenis van ontwikkeling en bouw van Lelystad is goed in beeld gebracht. Redelijk duidelijk is wat voor stad de makers van destijds voor ogen hadden. Ook zijn de verhalen van de pioniers bekend, de eerste mensen die in die nieuwe, gemaakte, stad kwamen wonen en die zich die nieuwe omgeving eigen moesten maken. Inmiddels zijn we 58 jaar verder. Het inwoneraantal stabiliseert. De grote groei is voorbij. Wat zijn de verhalen van de huidige bewoners? Herkennen zij nog wat de ontwikkelaars voor ogen hadden of zijn er inmiddels hele andere, onverachte, nieuwe kwaliteiten ontstaan? En wat zijn de bedreigingen voor Lelystad? In dit programma gaan we op zoek naar verhalen van mensen die belangrijk zijn voor de identiteit van de stad in zijn omgeving.

Klik hier voor de bijeenkomsten van dit programma.